Pavasara tīrīšana
 
Scenario
When
Date: March 12, 2017
Time: 11:00 - 15:00
Briefing: 10:30
Doors open: 10:00
Game info
Event type: Scenario
Duration: 4 hours
Sides and missions
UZBRUCĒJU KOMANDA
 • Atbrīvot ēku no pretinieku spēkiem pēc iespējas ātrākā laikā.
AIZSARDZĪBAS KOMANDA
 • noturēties pēc iespējas ilgāk, un nepieļaut ēkas atdošanu pretiniekiem.
Scenario

Scenārija gaita un kopējie noteikumi

Scenārija būtība ir atbrīvot visu ēku no pretiniekiem, pēc iespējas ātrāk, pa stāviem. Komandas dalās aizsargos un uzbrucējos. Atdzīvošanās (Respawn) daudzums ir atkarīgs no komandas piederības.

Noteikumi:

 • Drīkst izmantot dūmu sveces;

 • Par granātām k04, info būs spēles dienā (varēs vai nevarēs);

 • Iekštelpās REKOMENDĒTI šādi šaušanas režīmi:

  •  BANG! BANG! (aka Knife-kill, jeb pažēlojam pretinieku un nešaujam mugurā), bet izmantojam tikai skaņu, lai viņš saprot, ka ir beigts (tikai tuvām distancēm (0-1m) (būsim toleranti un ievērosim sportisko garu!);

  • single fire (1m-15m);

  • Īsām kārtām (burst fire) atļauts šaut, ja pretinieks ir tālāk par 15m;

  • Sniper mode – 30m+ (no logiem uz logiem) (ar sniper rifle);

  • Friendly fire – ON (trāpi savējam, viņš ir beigts!);

UZBRUCĒJU KOMANDA

Mērķis: Atbrīvot ēku no pretinieku spēkiem pēc iespējas ātrākā laikā.

Noteikumi:

RESPAWN: Individuāli, bez laika ierobežojuma, bez dzīvību limita;

Pretinieks stāvā skaitās iznīcināts, ja tiek „nošauts” tā paša stāva ietvaros (tb. Abi spēlētāji ir vienā stāvā).

Uzbrucēji sāk no 4. Stāva (jumta gala ieeja). Respawns katram individuāli, pie 4 stāva ieejas durvīm, vai arī pie CHECKPOINT! Uzbrucēji drīkst doties zemāk uz otro stāvu tikai šādos gadījumos:

  • Zemāk doties var tikai tad, kad 3. Stāvs ir tīrs (nav pretinieku);

  • Zemāk doties var tikai izmantojot vienu kāpņu telpu, kas atrodas pretējā ēkas spārnā (tur, kur ir CHECKPOINT!);

  • Gadījumā, ja augstākā stāvā esošs spēlētājs trāpa stāvu zemāk esošam spēlētājam, tad spēlētājs dodas uz tā stāva CHECKPOINT;

  • Gadījumā, ja zemākā stāvā esošs spēlētājs trāpa stāvu augstāk esošam spēlētājam, tad spēlētājs dodas uz savu respawn punktu;

Uzbrucēji drīkst šaut pa spēlētājiem, kas atrodas stāvu zemāk, bet tas nav primārais uzdevums (primāri ir iztīrīt esošo stāvu!);

Scenārijs turpinās tik tālu, kamēr visi stāvi ir „atbrīvoti”.

AIZSARDZĪBAS KOMANDA

Mērķis: noturēties pēc iespējas ilgāk, un nepieļaut ēkas atdošanu pretiniekiem.

Noteikumi:

Respawn: Uz katru stāvu, katram komandas dalībniekam pienākas 1 (viena) dzīvība;

Ja spēlētāju nošauj tā paša stāva ietvaros, spēlētājs dodas stāvu zemāk, ieņemt aizsardzības pozīcijas tur un gaida, kad uzbrukuma vilnis tiks līdz nākamajam stāvam. Ja spēlētāju nošauj 1. Stāvā, tas vairs neatdzimst bet iet gaidīt scenārija beigas.

Aizsardzības komandas spēlētāji, kas atrodas stāvu zemāk, nekā uzbrukuma vilnis ir tiesīgi šaut pa uzbrucējiem.

  • Gadījumā, ja augstākā stāvā esošs UZBRUCĒJU spēlētājs trāpa stāvu zemāk esošam AIZSARDZĪBAS spēlētājam, tad spēlētājs dodas uz tā stāva CHECKPOINT;

  • Gadījumā, ja zemākā stāvā esošs AIZSARDZĪBAS spēlētājs trāpa stāvu augstāk esošam UZBRUCĒJU spēlētājam, tad spēlētājs dodas uz savu respawn punktu; 


Requirements

Vieta: „DALBES VIESNĪCA”

Vēlamie laika apstākļi: nav nozīmes

Scenārija norise: 99% Iekštelpas

Komandu skaits: 2

Cilvēku skaits: Min – 40, max. ~100 (the more, the merrier! J)

Laiks uz etapu – 1h – 1,5h (max 90 minūtes, non-stop), tad seko 15 min pauze un komandas mainās vietām, cenšoties pārspēt pirmās komandas rezultātu.

Rekomendācijas:  rācijas, lukturītis!

...
share
Location