THE VIETNAM VOICE
 
Scenario
167 left
When
Date: June 17, 2017
Time: 11:00 - 20:00
Briefing: 10:00
Doors open: 08:00
Game info
Event type: Scenario
Duration: 9 hours
Sides and missions
Army of Free Vietnam
  • Defending positions missions
Coalition Army
  • Different attacking missions
Scenario

Предыстория

3 ударная группа Коалиционной армий, получило приказ к началу спец операций по высадке и закреплению в северном Вьетнаме на плато Тэйнгуен (Центральное нагорье), которое в тот момент находилось под полным контролем Свободной Армий Вьетнама (САВ). Так как плато находилось в горном ущелье в дельте реки Дранг, высадка удалась частично успешно и блок 3 ударной группы потерпел крупные потери, но все же смог закрепиться в небольшой провинций Сэпо где после высадки был развернут временный штаб группы под командованием Генерала Стоктона. Войска САВ под командованием Ту Хай Мана отодвинулись в глубь Плато Тэйнгуен и закрепили свой позиций там перед возможным наступлением противника. Удастся ли Стоктону произвести спец операцию и выполнить поставленные задачи и Ту Хай Ману отстоять свою землю перед натиском врага покажет 17 июня……

Priekšvēsture

3  treiciena grupa Koalicijas armija saņēmusi pavēli operācijas sākšanai ziemeļu Viejtnamā , plato Taigun (Centralajā kalnā) kuri tajā laikā atradās zem pilnas kontroles Vjetnama Brivas armijas (VAB) . Tā kā plato atradās kalna aiz deltas upes Drang , nosēšanās izdevās daļēji veiksmīga un bloks 3 grupas pārnesa lielus zaudējumus  , bet  tomēr izdevās nostprināties nelielā privincē SELO kur pēc nosešanās tika izveidods pagaidu štābs zem komandiera Ģenerāla Stoktona . VAB karavirī zem komandiera TY HAI MANA pārvietojās dziļak PLATO TAIGUN  un nostiprināja savas pozīcijas pirms svarīgas pretninieku uzbrukšanas. Varēs vai Stoktons veikt specoperāciju un izpilīt noteiktus uzdevumus un TU HAI MANY nosargāt savu zemi no pretinieka , būs zināms 17 jūnijā...


Storyline

Coming soon...

Who is going?
...
ORGANIZER
share
Location